مانی رسانه ManiMedia

قطعه سازان با کمبود نقدینگی مواجه هستند

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-نیاز به نقدینگی از سال گذشته تاکنون در واحدهای صنعتی چند برابر شده، اما تسهیلات بانکی متناسب با آن افزایش نیافته است.

قطعه سازی یکی از حوزه هایی است که نقش مهمی در صنعت کشور ایفا می کند و داخلی سازی آن تاثیر بسزایی در ارتقای تولید داخلی کشور دارد.اما در حال حاضر قطعه سازان که ریشه اصلی در تولید و داخلی سازی محصولات دارند، با مشکلات متعددی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شده اند.چندی پیش وزیر صنعت خبر از ارائه تسهیلات و مطالبات به قطعه سازان داد که بر این اساس قرار شد ۱۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان پرداخت شود تا آنها بتوانند کار را پیش ببرند اما بعد از آن تنها بخشی از این مطالبات پرداخت شد و قطعه سازان در ادامه راه با مشکلات جدی رو به رو شدند.چند روز قبل از عید امسال هم برای بار دیگر پرداخت اعتبار چندهزار میلیاردی به قطعه سازی‌ها تا پیش از پایان سال ۹۸، مجدد مطرح شد، اما قطعه سازان چندان به عملی شدن این وعده امیدی نداشتند چراکه به اعتقاد آنها حجم دخالت‌های دولتی در شرکت‌های خودروسازی به حدی وسیع است که پرداخت با تاخیر این اعتبارات هم نمی‌تواند چندان کارساز باشد و بیشتر به “نوش داروی پس از مرگ سهراب ” می‌ماند.