مانی رسانه ManiMedia

قربانیان یک قایق در مدیترانه به ۱۲ تن رسید

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-گارد ساحلی ایتالیا روز شنبه هفت جسد دیگر را از عمق آب در بحیره مدیترانه بیرون کشیده شد که این تعداد به ۱۲ تن رسید.

مهاجر نیوز افزود: عملیات در عمق ۴۷ متری ادامه دارد و این گروه تلاش می کنند اجساد را ببیرون بیاورند.هنوز هم شماری از سرنشینان یک قایق غرق شده ناپدید اند.