مانی رسانه ManiMedia

فیلم کوتاه “کلینر” به جشنواره‌ای در آمریکا راه یافت

به گزارش سرویس سینما مانی رسانه-فیلم کوتاه «کلینر» به کارگردانی محمدرضا میقانی به جشنواره‌ای در آمریکا راه یافت.فیلم کوتاه «کلینر» به کارگردانی محمدرضا میقانی به بخش اصلی نهمین دوره جشنواره Saint Cloud که در ایالت مینه‌سوتا آمریکا برگزار می‌شود، راه یافت.