مانی رسانه ManiMedia

علی دایی ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون را بخشید

مانی رسانه- جلد روزنامه پیروزی چاپ چهارشنبه مورخ ۲۷ دی‌ماه ۹۶
تعدادی از تیترهای این شماره از روزنامه پیروزی به این شرح است:
نوراللهی: به هواداران بدهکار هستم
کمال با تعصب ۳ هفته نیست
علی دایی ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون را بخشید
هشدار به پرسپولیس در مورد گسترش