مانی رسانه ManiMedia

طرح مسکن به تورم دامن می زند

مانی رسانه-طرح مسکن ملی قرار است از طریق اعطای وام تامین شود.

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-یک کارشناس اقتصادی درباره طرح اقدام ملی مسکن گفت منابع این طرح قرار است از طریق اعطای وام تامین شود و این خود باعث ایجاد تورم می شود و تورم قدرت خرید مردم را تضعیف می کند بنابراین دولت باید مانع از ایجاد تورم شود.

کامران ندری درباره طرح اقدام مسکن ملی که گفته می‌شود قرار است منابع آن از سمت بانک مرکزی تامین شود، اظهار کرد: اگر طرحی  قرار باشد از منابع بانکی تامین شود منجر به تورم می شود.

وی ادامه داد: اگر این طرح تکلیفی هم باشد، بانک مرکزی مجبور می‌شود تا برای حمایت از آن و تکالیف اعمال شده به نظام بانکی، پایه پولی را افزایش بدهد.  در شرایط فعلی اگر این طرح از طریق وام و اعتبارات تامین شود، تورم را افزایش می‌دهد.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی، مشکل این روزهای بازار مسکن مسئله تورم است و اگر تورم حل شود مشکل مسکن هم حل می شود و این تورم است که قدرت خرید مردم را کاهش داده و مانع از خرید مسکن شده است.بنابراین قبل از هر چیز باید مشکل تورم حل شود و بعد آن به راحتی مردم می توانند به قدرت خرید دست پیدا کنند.

طرح اقدام ملی مسکن نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه با دامن زدن به تورم وضعیت اقتصادی را بدتر هم می کند .

تامین بخش مالی این طرح باید از طریق اعطای وام صورت بگیرد که این خود چرخه تورم را افزایش می دهد و نه تنها کمکی به بازار مسکن و مردم نمی کند بلکه شرایط را برای دستیابی به مسکن حتی در  ابعاد کوچک و قلکی هم دور از دسترس می کند.