مانی رسانه ManiMedia

صدها کشیش کانولیک از کودکان “سوءاستفاده جنسی” کرده‌اند

به گزارش سرویس مسیحیت مانی رسانه- دفتر حقوقی جف آندرسن در شیکاگو نام صدها کشیش کاتولیک را منتشر کرده و مدعی شده که آنها در طول نیم قرن گذشته از کودکان بیشماری سوءاستفاده کرده‌اند.

دفتر حقوقی یادشده، وکالت بسیاری از کودکان را به عهده گرفته است.

روزنامه‌های آمریکایی که این گزارش را روز چهارشنبه (۲۰ مارس) بازنشر کرده‌اند، می‌گویند: «داده‌های فاش شده نشان می‌دهند که در برخی از موارد کشیش‌ها تا امروز هم به سوءاستفاده جنسی از کودکان ادامه می‌دهند.»

در گزارش از ۳۹۵ روحانی نام برده شده، که چند تنی از آنها راهبه یا کارآموز هستند.

دویچه وله افزود:گفته می‌شود در گذشته گهگاه شکایاتی از کشیش‌ها انجام گرفته، اما دوائر اسقفی به جای رسیدگی به جرم آن افراد، آنها را به پست‌هایی انتقال داده که باز هم به کودکان دسترس داشته‌اند.

جف آندرسن، وکیل دادگستری، دایره اسقفی شیکاگو و سایر دوایر ایالت ایلی‌نوی را متهم می‌کند، که نه تنها به این تخلفات رسیدگی نکرده، بلکه همواره در جهت مخفی داشتن آن کوشیده‌اند.

تخلفاتی که صورت گرفته، در طول حدود نیم قرن انجام شده است و بیشتر عاملان تا امروز فوت کرده یا بازنشسته شده‌اند.

برخی از دوائر اسقفی این گزارش را تکذیب کرده‌اند و برخی گفته‌اند که هر مورد افشا شده را به مقام‌های قضائی ارائه داده‌اند.