مانی رسانه ManiMedia

صالحی‌امیری رئیس شد!

مانى رسانه- ساده ترین انتخابات تاریخ کمیته ملی المپیک ایران ، برگزار شد.

به گزارش سرویس ورزش مانى رسانه- همان طور که تقریبا پیش بینی می‌شد، انتخابات کمیته ملی المپیک ایران، برای انتخاب رئیس، یکی از ساده‌ترین ادوارش را پشت سر گذاشت. بعد از اینکه رضا صالحی‌امیری، وزیر پیشین ورزش به عنوان نخبه ورزشی به مجمع معرفی شد، تقریبا همه می‌دانستند رئیس آینده کمیته کیست. حتی شرایط طوری پیش رفت که رئیس فعلی کمیته المپیک کاندیدا نشد.

در روز انتخابات هم تنها رقیب یعنی خسروی‌وفا انصراف داد تا دیگر برای ریاست کاندیدا نشود و طرفین با قیام کردن به نشانه انتخاب رئیس، ساده‌ترین انتخابات ریاست کمیته المپیک را از زمان انتخابی شدن این رقابت رقم بزنند و قائم‌مقام شهرداری تهران از حالا رئیس کمیته ملی المپیک هم باشد.