مانی رسانه ManiMedia

صادرات مبلمان ایرانی به عراق و آفریقا

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان سهم بازار مبل را در میزان اشتغالزایی کل کشور ۸.۵ درصد اعلام کرد.

عبدالحسین عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان سهم بازار مبل را در میزان اشتغالزایی کل کشور ۸.۵ درصد اعلام کرد و گفت: به علت کاهش قدرت خرید مردم و کمبود نقدینگی کسبه و تولیدکنندگان، قیمت ها ثابت مانده است.رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان از کسادی بازار  مبلمان خبر داد و افزود: این صنعت به علت کمبود مواد اولیه در وضع مناسبی قرار ندارد و گردش مالی افراد فعال در این صنف به کمترین میزان ممکن رسیده است. او با اشاره به اینکه در تهران ۲۰ هزار واحد صنفی مبلمان مشغول به فعالیت هستند، افزود: از این میزان۱۲ هزار به صورت رسمی و پروانه دار و مابقی بصورت غیررسمی مشغول به کارند.عباسی قیمت مبلمان را در محدوده  ۲ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: مبلمان به کشور‌هایی همچون عراق و آفریقا صادر می‌شود.