مانی رسانه ManiMedia

شهری گمشده در کردستان با قدمتی ۴ هزار ساله کشف شد

به گزارش سرویس فرهنگ و گردشگری مانی رسانه-کشف یک شهر گمشده در منطقه اقلیم کردستان که قدمت آن به ۴۰۰۰ سال پیش باز می گردد.

 خبر و جزئیات کشف شهر گمشده در اقلیم کردستان با قدمت ۴۰۰۰ ساله در آخرین شماره مجله تحقیقات عملی فرانسه به چاپ رسیده است.این گزارش همچنین در سایت ای اف ال ساینس نیز منتشر شده است.

بر اساس گزارش این مجله معتبر علمی، باستانشناسان فرانسوی از سال ۲۰۱۲ در منطقه باستانی کوناره در اقلیم کردستان مشغول تحقیق بودهاند تا این که در ماه های اخیر برای آنها مسجل شد محوطه باستانی مذکور ۴۰۰۰ سال پیش یک شهر پر رونق بوده است.باستانشناسان فرانسوی گفته اند به هیچ وجه انتظار نداشتند در اثر تحقیقات خود در این محوطه باستانی به بقایای یک شهر گمشده با قدمت ۴۰۰۰ ساله روبه رو شوند که در هزاره سوم پیش از میلاد بنای اولیه آن نهاده شده باشد.کریستین کپینسکی در مقاله خود که در مجله فوق الذکر منتشر شده تاکید کرده است که « به هیچ وجه انتظار نداشتیم شهری باستانی را در این منطقه کشف کنیم.»

باستانشناسان فرانسوی در تحقیقات خود ۵ محوطه تاریخی در این منطقه کوهستانی در اقلیم کردستان کشف کرده اند و به گفته آنها این تحقیقات زوایای جدیدی از فرهنگ کشاورزی، آبیاری و ابزارهای زندگی در زمان های خیلی دور در اختیار محققان باستانشناسی قرار داده است.بقایای یافت شده در شهر باستانی کوناره نشان می دهد که این شهر از سلامت و رفاه برخوردار بوده و با مناطق دورست مراوده تجاری داشته است.