مانی رسانه ManiMedia

شهرداران جزایر پنجگانه یونان با ساخت کمپ‌های “بسته” مخالفت کردند

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-شهرداران جزایر پنجگانه یونان با تصمیم حکومت برای ساختن کمپ‌های « بسته» در این جزایر مخالفت کردند و خواستار انتقال مهاجران به مراکز قاره‌ای شدند. هزاران مهاجر در شرایط ناگواری در کمپ‌های به شدت مزدحم به سر می‌برند.

مهاجرنیوز افزود:شهرداران جزایر لیسبوس، خیوس، کوس، ساموس و لروس در اعلامیه‌ای مشترکی روز جمعه ٢٩ نومبر گفتند که « برنامه اعلام شده از سوی حکومت» را که با آنها در میان گذاشته نشده، نمی‌پذیرند.

این شهرداران در اعلامیه خود تاکید کردند که « حکومت باید تصامیم شوراهای شهرداری را رعایت و به صورت فوری برای کاهش جمعیت مهاجران در جزایر» اقدام کند.همین اکنون بیشتر از ٣٧ هزار مهاجر در کمپ‌های جزایر پنجگانه که حیثیت “هات سپات” یا مراکز ثبت مهاجران را دارند، زندگی می‌کنند. در آغاز، ظرفیت اصلی این مراکز ۶٢٠٠ مهاجر پیش بینی شده بود.حکومت یونان چندی پیش اعلام کرد که کمپ‌های کنونی را مسدود و به جای آن‌ها مراکز « بسته» جدید وبا ظرفیت بیشتری را ایجاد خواهد کرد اما شهردار جزیره ساموس این برنامه را ناکافی خواند.

جیورجیوس ستانزوس به خبرگزاری فرانسه گفت: « حکومت پیش بینی کرده است که جزیره ما ( ساموس) می‌تواند از ۵٠٠٠ مهاجر پذیرایی کند در حالیکه کمپ جدید برای  ١٨٠٠ نفر در نظر گرفته شده است.»شهردار ساموس ضمن مخالفت با ایجاد کمپ‌های مشابه « زندان» برای مهاجران، از اظهارات فیلیپو گراندی، کمیشنر سازمان ملل برای پناهندگان، در مخالفت با نگهداری مهاجران در توقیف گاه‌ها در جزایر، حمایت کرد.این در حالیست که به گفته فیلیپو گراندی، حکومت یونان تعهد کرده است که کمپ‌های جدید حیثیت « توقیف‌گاه»‌ها را نخواهند داشت.حکومت یونان در نظر دارد تا آغاز سال ٢٠٢٠، حدود ٢٠ هزار مهاجر را از جزایر به مراکز قاره‌ای انتقال دهد.