مانی رسانه ManiMedia

شناخت الویت ها ی خدمتی در میان مسیحیان فارسی زبان

مانی رسانه-اختصاصی- ناگفته پیدا است که بدلیل شرایط مختلف اجتماعی فرهنگی و حتی (اگر سوء تعبیر نشود) سیاسی  اجتماعات  مسیحیان فارسی زبان که مختص قلمرو خاصی نیز در جهان نبوده و دارای پراکندگی جغرافیایی نیز می باشند در حال تزاید بوده و روز بروز در حال گسترش می باشد .طبعا این گسترش اگر از جانب رهبران معلمین و خادمین مسیحی در مجاری صحیحی هدایت شوند نه فقط به رشد و شکوفایی بیش از پیش رسیده بلکه می تواند تاثیر بسزایی بر سایر جوامع پیرامونی خود نیز در هر نقطه از جهان بگذارد اما لازمه این امر تشخیص اولویت ها است .  به راستی با یک نگاه اجمالی بر این اجتماعات اولویت های موجود چه هستند؟ تمرکز بر روی اصلاح تاثیرات فرهنگی زندگی گذشته   اهتمام به امر شاگرد سازی  مقابله با آفات تعلیمی و بدعت های مخرب  تاکید و تمرکز بر امر بشارت و گسترش بیش از پیش فعالیت های بشارتی و یا سایر موارد ؟ در این مورد می توان شرایط محیطی و بافت و ترکیب جمعیتی و یا سایر ویژگی های این تشکل ها را تشخیص داده و و برنامه های خدمتی را اولویت بندی نمود اما برای اینکه بتوانیم نگاهی وسیعتر به این مطلب داشته باشیم بیایید زاویه دید و نگاه خود را وسیعتر نمائیم یعنی آنکه در نظر بگیریم اصولا نوع فعالیت و تشکیلات و به طبع آن اهداف و فعالیت ها در مسیحیت پروتستان چه ویژگی های خاص خود را دارا می باشد . فی المثل چنانکه میدانیم در ساختار کلیسای کاتولیک به دلیل انسجام خاص ساختاری و تمرکز مدیریت و یکپارچگی که از طریق هرم قدرت و اقتدار از بالا تا پایین ترین سطوح و رده ها وجود دارد تعیین سیاست های خدمتی و اهداف بصورت مشخص در کل این ساختار اعمال میشود اما در مجموعه کلیساهای پروتستان با زیر مجموعه های بسیار کثیر آن فارغ از اینکه ساختارهای تشکیلاتی بصورت اسقفی یا مشایخی و یا جماعتی باشند محوریت کار بر اساس بومی و محلی بودن هر مجموعه کلیسایی تعریف میشود و اصولا کلیساهای پروتستان در اکثریت قریب به اتفاق شان بصورت مستقل عمل نموده و فقط در اصول و مبانی اعتقادی تابع دیدگاه های فرقه ایی خود می باشند  بگذریم که مواردی نیز گاهآ مشاهده میشود که فقط به صرف گسترش فعالیت و ایجاد شعب بیشتر فرقه در این مورد نیز اعمال نظر دقیق نمی شود . اما رعایت اصل بومی- محلی بودن ساختار کلیسا به همان اندازه که دارای محسنات می باشد برخی طبعات را نیز بهمراه دارد چرا که اگرهوشیاری و آگاهی روحانی در آنها تضعیف گردد می تواند در انحراف از مسیر اصلی فعالیت موثر افتد . اما مجددا بازگردیم به موضوع اصلی با این تفاصیل اولویت ها در این گونه جماعات کلیسایی را چگونه باید تعیین نمود شاید بظاهر کاری سهل و آسان جلوه نکند اما راه حل پیچیده ایی هم ندارد چرا که اساسآ اصول و مبانی کلام خدا حقیقتآ از آنچنان جامعیتی برخوردار است که می تواند هر نیازی را در این اجتماعات برطرف ساخته و با نگاه همه جانبه وبطور هماهنگ کلیه الویت های روحانی هر جماعت کلیسایی را پوشش دهد به شرطی که تعلیم و تمرکز بر روی کل آموزه های آن بصورت یکسان قرار گیرد اما از آنجا که بقولی ..عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها موضوع این است که آیا در مجموعه اجتماعات مسیحیان فارسی زبان که بصورت پراکنده در بسیاری از نقاط جهان فعالیت می نمایند کلام خدا در جامعیت آن تعلیم داده میشود یا خیر؟ و اینکه در خوشبینانه ترین شکل حتی با این پیش فرض که اگر این اجتماعات از مدرسین توانمند و مناسبی نیزبرخوردارباشند آیا  تاکید بیش از حد آنان بر برخی آموزه ها به بهای کم رنگ شدن سایر تعالیم تمام نمیشود ؟بنا براین اینجاست که نیاز به یافتن  پاسخ به سئوال  تشخیص الویت ها خود را آشکار می سازد  و اینکه چرا باید در مقام تشخیص اولویت ها برآمد؟ چرا که در زمانی که اشراف کافی نسبت به تعالیم کتابمقدس وجود نداشته باشد  همین امر موجب میگردد تا تاکید بیش از حد بر مطلب و آموزه ایی گذارده شود و بدین گونه است که شرایط عینی آنی میشود که امروزه شاهدش هستیم فی المثل وقتی اهتمام بر شاگرد سازی و آموزه های پس از توبه و تولد تازه گذارده نشود فعالیت های بشارتی تبدیل میشود به تولید نوزادانی که فاقد مراقبت های لازم و رفع نیاز های جدی پس از تولد روحانی شان بوده و در نتیجه همان اندازه که میزان زاد و ولد روحانی بالا میرود بدلیل عدم مراقبت  و رسیدگی های تعلیمی لازم تلفات و سقوط و لغزش ها نیز افزوده میگردد! گرچه این فرآیند اگر منفعت روحانی نداشته باشد با بالا بردن برخی آمارها گاهآ برخی منافع دیگر را می تواند تامین نماید؟! . و یا تمرکز بیش ازآنچه کلام خدا در زمینه کار روح القدس بر جدایی فرد متحول شده از گذشته فرهنگی و اعتقادی اش دارد و تاکیداتی  از این دست که منجر به ترس نو ایمانان از لعنت های اجداد و نیاکانشان میگردد تا جایی که این تعالیم بالاتر از معیارهای کتابمقدس نیز ارائه میگردد منجر به این عارضه میگردد که فرد حتی پس از توبه و ایمان حقیقی و ظهور کلیه نشانه های تولد تازه طبق کلام خدا هنوز بعنوان یک فرد ایماندار و مسیحی مورد پذیرش جمع قرار نمی گیرد مگر آنکه اصطلاحآ برای وی  آیینی بنام شفا و آزادی  بجا آورند ! علاج این معضلات و یافتن راهکار برای حل این گونه مشکلات چیست؟ بدون هیچ شک و شبه ایی  بازگشت به اصول کتابمقدس اما نه آنگونه که می اندیشیم بلکه آن گونه که در بطن خود تعالیم کلام خدا وجود دارد که لاجرم نیاز به آموزش صحیح خود معلمین و مدرسین را بما یاد آور میشود . آگاهی مفید بر تعالیم صحیح و اشاعه همه جانبه آن در جمیع جهات نه فقط نیازهای روحانی اجتماع مسیحیان فارسی زبان را بر آورده می سازد بلکه برای کلیه جوامع بشری با تفاوت های فاحش فرهنگی آنان یگانه پاسخ جامع و مانعی است که هر فرد و هر اجتماعی را به سر منزل مقصود میرساند چرا که کتابمقدس کلام خدا است .