مانی رسانه ManiMedia

شماری از پناهجویان به مناطق دیگر یونان منتقل شدند

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-حکومت یونان به منظور کاهش مهاجران در کمپ های جزایر لیسبوس و ساموس صدها پناهجو را به دیگر مناطق این کشور انتقال داد. یونان در نظر دارد تا پایان امسال بیش از ۲۰ هزار مهاجر را به مناطق دیگر در داخل این کشور انتقال دهد.

دویچه وله دری افزود:حکومت یونان به منظور اینکه از تراکم پناهجویان در کمپ های بیش از حد پر در جزایر ساموس و لیسبوس در شرق دریای آژه بکاهد، صدها مهاجر را به مناطق دیگر این کشور انتقال داده است. چنانچه تلویزیون دولتی (ای آر تی) و خبرگزاری نیمه دولتی (ANA MPA) گزارش داده اند، صبح سه شنبه در دو مرحله ۱۵۶ مهاجر از جزیره لیسبوس به بزرگترین بندر یونان «پیرایوس» و ۶۹۳ تن دیگر به بندر «الوزیس» در غرب آتن انتقال داده شدند.

شهرداران جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، لیروس و کاس که کمپ های ثبت نام پناهجویان در آنجاها موقعیت دارند، از ماه ها به این سو از خطر ناآرامی و شرایط غیر قابل کنترول در جزایر شان به دلیل پر بودن بیش از حد کمپ ها هشدار داده اند.چنانچه وزیر حفاظت از شهروندان یونان در هفته های گذشته در پارلمان گفته بود، آتن می خواهد تا پایان امسال بیش از ۲۰ هزار مهاجر را از جزایر به مناطق دیگر این کشور انتقال دهد.اردوگاه مهاجران “موریا” در جزیره لسبوس یونان ظرفیت ۳۰۰۰ مهاجر را دارد. اما در حال حاضر ۹۸۰۰ پناهجو در این اردوگاه بسر می برند.

کمپ موریا که یکی از پنج مرکز اولیه ثبت نام مهاجران در یونان است، یکی از بزرگترین اردوگاه های مهاجران در این کشور به شمار می رود.بنا بر معلومات گارد ساحلی یونان تنها در آخر هفته گذشته ۴۳۳ مهاجر از ترکیه به جزایر یونان رسیدند. در ماه اپریل رقم مهاجرانی که در جزایر به سر می بردند به ۱۴۰۰۰ کاهش یافته بود. اما از آن زمان به بعد، این روند برعکس شده است و شمار مهاجران در جزایر یونان به ۳۴۰۰۰ نفر رسیده است که بلندترین میزان پناهجویان بعد از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر مساله مهاجرت در ماه مارچ ۲۰۱۶ به این سو است.