مانی رسانه ManiMedia

سیاست اروپا در قبال بحران مهاجرت ضعیف است

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-وزیر کشور ترکیه با بیان اینکه سیاست اروپا در قبال بحران مهاجرت ضعیف است تاکید کرد که باید در این زمینه اصلاحات انجام دهند.

آناتولی افزود:سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه طی سخنانی در در ششمین نشست وزرای کنفرانس روند بوداپست در استانبول اظهار داشت: “سیاست اروپا در قبال بحران مهاجرت ضعیف است. اروپا در زمینه مدیریت بحران مهاجرت دو مشکل دارد؛ مشکل اول مربوط به سیاست های دوران بعد از جنگ سرد برای جلوگیری از مهاجرت‌ها است و اروپا هنوز تحت تاثیر آن قرار دارد را باید اصلاح و به‌روز کرد”. وی در ادامه تصریح کرد: ” مشکل دوم نیز رشد نژادپرستی و تبعیض است. این روند مانعی در مقابل رویکرد مثبت دولت‌ها است. اتحادیه اروپا باید در این مورد تدابیری بیندیشد و گام های مناسبی در راستای ارزش های مدنی خود با مدیریت موج مهاجرت و استفاده از آن و حفظ یکپارچگی خود در عین وجود تفاوت‌ها را بردارد”.سویلو با بیان اینکه “دوره ای وجود نداشته که در آن مهاجرت صورت نگرفته باشد، از این به بعد نیز وجود نخواهد داشت،‌ خاطرنشان کرد: “به جای تلاش برای ممانعت از مهاجرت در صدد مدیریت آن باشیم. اقدامات انجام گرفته در دنیا در این زمینه بسیار کمتر از پتانسیل موجود است. هدف مان اتخاذ اقدامات لازم در سطحی بسیار بالاتر از توان مان است، به گونه ای که در سواحل مان فقط ستارگان دریایی و صدف دیده شود”.وزیر کشور ترکیه گفت: براساس آخرین آمار ۳ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۳۴۲ پناهجوی سوری در کشورمان حضور دارند. سال گذشته ۲۸ هزار و سه و در پنج هفته نخست امسال نیز ۱۶ هزار و ۵۲۳ مهاجر غیرقانونی در ترکیه دستگیر شدند. آمار مربوطه به‌روز و دقیق است”.