مانی رسانه ManiMedia

سوء استفاده کارفرمایان آیا پایانی خواهد داشت

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-برخی از کارفرمایان، بستن قرارداد یا حتی به کارگیری بدونِ قرارداد کارگر را موکول به دریافت چک یا سفته می کنند. یکی از دلایل دریافت چک یا سفته توسط برخی کارفرماها، از کارگران، جلوگیری از شکایت احتمالی آنها نسبت به دستمزد و حقوق پرداخت شده است.

در برخی موارد به وفور دیده می شود که کارگران برای امرار معاش خود، تن به هر شرایط کاری در کارخانجات، بیمارستان ها و مکان هایی از این قبیل می دهند.وضعیت بازار کار را رویه‌هایی پیچیده‌تر می‌کند که هیچ محمل قانونی ندارند. به دلایل متعدد از جمله نرخ بالای بیکاری و نبود امنیت شغلی، جویندگان کار مجبور به تن دادن به تعهداتی می‌شوند که عملا آنها را از پیگیری حقوق اولیه‌شان محروم می‌کند.

مثل قرارداد‌های سفید امضا که غیرقانونی است، اما رواج عجیب و غریبی دارد، بسیاری از کارفرمایان در کارگاه‌های مختلف در ازای استخدام نیروی کار از آنها وثیقه‌هایی مانند چک یا سفته می‌گیرند.در بازار کار ایران مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و شرایط به گونه‌ای است که در بسیاری موارد حقوق کارگران ضایع می‌شود. کارگران ایران برای یافتن کار باید مدت‌ها بگردند، چراکه تعداد بیکاران بالاست و رقابت در این زمینه شدید است.

همین مساله باعث می‌شود در بسیاری موارد آنها تن به شرایطی دهند که در آن عملا حقوق کارگران ضایع می‌شود. کارفرمایان بر اساس قانون کار موظف هستند با کارگر قرارداد مشخص ببندند، او را بیمه کنند و حداقل حقوق را به او بپردازند. در مواردی کارفرمایان حتی حاضر به رعایت همین حقوق حداقلی هم نیستند، بنابراین برای پیشگیری از شکایت کارگران اقداماتی انجام می‌دهند که تنها می‌توان از تعبیر نامنصفانه برای آن استفاده کرد. گرفتن ضمانت‌هایی مانند چک و سفته عمدتا در مورد کارگاه‌هایی اتفاق می‌افتد که صاحبان آن قصد ندارند حقوق متعارف را پرداخت کنند.

آنها ممکن است اصلا قراردادی با کارگر خود نبندند یا کارگر را وادار به فعالیت با قرارداد سفید امضا کنند.حق بیمه در چنین کارگاه‌هایی پرداخت نمی‌شود و در مواردی دیده شده که کارگران با حقوقی بسیار پایین مجبور می‌شوند کار کنند.تا زمانی که مشکلات اقتصادی ریشه ایی درمان نشود و قوانین به درستی اعمال نشود جوامع کارگری مورد بی انصافی های روزافزون قرار خواهد گرفت.و آیا تدبیر درستی برای اینچنین مواردی خواهند اندیشید،یعنی اینکه قوه قضائیه این مجوز را به شورا‌های حل اختلاف بدهد که ضمن بررسی شکایت کارگران چک و سفته دریافت شده را بررسی کنند، و اگر اطمینان پیدا شد که این چک و سفته برای ضمانت کار گرفته شده، همان‌جا آن را باطل کنند.