مانی رسانه ManiMedia

سهیل آقازاده دانشجوى زندانى آزاد شد

به گزارش سرویس سیاسى مانى رسانه- سهیل آقازاده ⁩ دانشجوی هنر دانشگاه تهران که روز چهاردهم دی ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، امروز بیست و هفت دی با تودیع وثیقه آزاد شد.

سهیل آقازاده از جمله دانشجویانی بود که پس از اعتراضات مردمی در کشور بازداشت شد. وی فرزند محمد آقازاده از روزنامه نگاران قدیمی کشور است.