مانی رسانه ManiMedia

سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید

مانی رسانه-نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با تاکید بر تصویب حق مسکن کارگران و پرداخت معوقات آن، اختصاص سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی در سال جاری را خواستار شد.

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-هادی ساداتی  با اشاره به تاخیر در تصویب مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: امسال حق مسکن کارگران را کمی بالا بردند ولی از آن طرف سنوات کارگری را کاهش دادند که متاسفانه با گذشت دو ماه از تصویب آن در شورای عالی کار و ارسال مصوبه به هیات وزیران هنوز مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته است.

در حال حاضر  یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که تعهد شده بود تحت پوشش بیمه قرار گیرند،و از این بین ۹۵۰ هزار کارگر ساختمانی در کل کشور بیمه پردازی می شوند اگرچه مسئولان تامین اجتماعی اعلام کردند امسال سهمیه بیمه به کارگران ساختمانی تعلق نمی گیرد اما کانون انجمن صنفی کارگران آماده اعلام ظرفیت کارگران نیازمند به بیمه است تا بر اساس  ظرفیت سامانه رفاهی بیمه کارگران ساختمانی انجام شود.

به گفته ساداتی، این سامانه در حال حاضر فعال و پویا است و سازمان تامین اجتماعی اطلاعات سامانه رفاهی را در اختیار دارد .

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی اظهار داشت: امیدواریم  امسال مسئولان اقدام به شناسایی و حذف کسانی که کارگر واقعی نیستند کند تا از این طریق بتوان راه برای کارگران ساختمانی باز شود و بر اساس ظرفیت خالی اعلام شده بتوان کارگران واجد شرایط را جایگزین کرد تا بتوانند از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.