مانی رسانه ManiMedia

سرنوشت ١۶٠٠ مهاجر بی سرپناه به کجا خواهد رسید

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-بعد از برچیده شدن کمپ‌های خودسرانه شمال پاریس، حدود١۶٠٠ مهاجر بی سرپناه به دهها سرپناه مانند جمنازیوم‌ها، مراکز پذیرایی و ارزیابی و در یک مرکز همراهی با مهاجران در مناطق اطراف پاریس، جابجا شدند.

مهاجرنیوز افزود:به گفته یک انجمن دفاع از مهاجران، در جریان عملیات تخلیه کمپ‌ها، ١۶ تن از مهاجران نیز به یک توقیف‌خانه اداری برای مهاجران در حال اخراج انتقال یافتند.در نتیجه عملیات تخلیه کمپ‌های مهاجران در شمال پاریس که روز پنجشنبه ٧ نوامبر انجام شد ١۶١١ مهاجر توسط نیروهای پولیس به بیست محل مختلف در پاریس و مناطق اطراف انتقال داده شدند.در اولین گام، پنج مرکز پذیرایی و ارزیابی وضعیت (CAES) در منطقه ایل دو فرانس که بررسی وضعیت اداری مهاجران را به دوش دارد، ۴۵٠ مهاجر را پذیرفتند.

در میان مهاجرانی که در کمپ‌های شمال پاریس زندگی می‌کردند تعداد زیادی از آنها دوبلینی بودند اما شماری هم مهاجران تازه وارد، مهاجران رد شده یا حتی مهاجرانی بودند که پناهندگی شان پذیرفته شده است.فرمانداری پولیس منطقه ایل دو فرانس ( پره فکتور) به مهاجر نیوز گفت: « مهاجران برای چند روز در مراکز پذیرایی می‌مانند. مهاجری که پناهندگیش رد شده به او رسما گفته خواهد شد که دولت مسئولیتی در قبال او ندارد. مهاجری که درخواستش در حال بررسی است میتواند برای مدت چندین ماه در سرپناه‌های موقت (CPH) باقی بماند تا بررسی دوسیه اش به پایان برسد.»

انتظار در جمنازیوم‌ها

در عمل، تعداد زیادی از مهاجران نتوانسته‌اند به دلیل کمبود جا، وارد مراکز پذیرایی و بررسی شوند. ظرفیت مراکز پذیرایی در منطقه ایل دو فرانسه ٧۵٠ نفر است و حتی در صورت باز شدن یک مرکز جدید در پاریس ١٨، در اوایل ٢٠٢٠، ظرفیت مجموعی هر شش مرکز به ٩٠٠ نفر خواهد رسید.بعد از عملیات تخلیه، حدود ٩٠٠ تن از مهاجران از جمع ١۶١١ نفر، به جمنازیوم‌های حدود بیست شهر از جمله پاریس، کوربوا، ووژور، ویلمومبل یا کشان جابجا شده‌اند. این جمنازیوم‌ها حدود یک ماه حیثیت سرپناه‌های موقت را خواهند داشت.به گفته مهاجرانی که در این مراکز پذیرفته شده‌اند، این سرپناه‌های موقت جاهای راحتی نیستند. در برخی از جمنازیوم‌ها، آن‌ها شاهد نم‌زدگی و رطوبت در دیوارها هستند و اجازه تهیه کردن غذا را هم ندارند.  برخی از مهاجران ساکن در این جمنازیوم‌ها به مهاجر نیوز گفته‌اند که ترجیح می‌دهند آنجا را ترک کنند و خود شان دنبال سرپناه بگردند.

 مهاجرانی که پناهندگی شان قبول شده اما بی سرپناه هستند در صورتیکه کار کنند یا در حال آموزش باشند، می‌توانند به یک مرکز پذیرایی در پاریس دوازدهم مراجعه کنند. به گفته پره‌فکتور پولیس، این محل« یک مرکز آزمایشی برای همراهی و ادغام پناهندگان» محسوب می‌گردد: در این مرکز برای ٢٠٠ نفر جا وجود دارد و ساکنان آن می‌توانند دروس زبان فرانسوی را تعقیب کنند و از کمک و رهنمایی برای پیدا کردن کار و سرپناه مستفید گردند.» مرکز یاد شده که اولین مرکز از این نوع در فرانسه است حدود دو هفته پیش باز شده و برای شش ماه فعال خواهد بود و در صورت موفقیت، به نقاط دیگر هم توسعه خواهد یافت.از میان مهاجران تخلیه شده، ٢٠٧ نفر که افراد آسیب دیده مانند خانواده‌ها، زنان تنها و زوج‌ها را شامل می شود، در یک مرکز سرپناه در “ایوری” جابجا شده‌اند.

  ١۶ تن از مهاجران ساکن در کمپ‌های شمال پاریس،به مرکز توقیف اداری فرستاده شدند

در همین حال، انجمن اسفام گزارش داده است که در جریان عملیات تخلیه، ١۶ تن از مهاجران ساکن در کمپ‌های شمال پاریس، بلافاصله در روز تخلیه کمپ‌هاف به مرکز توقیق اداری ( CRA) وینسن انتقال داده شدند.به گزارش این انجمن« مهاجران گفته‌اند آنها ابتدا در کمیساریای پولیس تحت تحقیق قرار گرفتند و شبانه به مرکز توقیف وینسن فرستاده شدند.»اما مقام‌ها می‌گویند در جریان عملیات تخلیه هیچگونه بازرسی اداری از مهاجران صورت نگرفته و هدف اساسی « پناه دادن بدون قید و شرط» به مهاجران بوده است.

پره‌فکتور پولیس پاریس در تماس با مهاجر نیوز توضیح داد که افراد یاد شده « شامل عملیات انتقال به سرپناه» نبوده‌اند و فقط در روز و محل عملیات بازداشت شده‌اند.یک خبرنامه پره فکتور پولیس که روز هفتم نوامبر منتشر شده بود قبلاً تصریح کرده بود مهاجرانی که تلاش کنند بار دیگر به کمپ‌ها برگردند تحت کنترول و بازرسی پولیس قرار خواهند گرفت و در صورت نداشتن مدرک اقامت، به مراکز توقیف اداری معرفی خواهند شد.نیروهای امنیتی اکنون خود را آماده میکنند تا یک کمپ متشکل از ٢٠٠٠ مهاجر در پورت دوبر ویلیه را نیز تا قبل از نوئل امسال تخلیه کنند