مانی رسانه ManiMedia

ساخت اردوگاه های جدید برای پناهجویان باعث اعتراض ساکنان جزایر دریای اژه شد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-در اعتراض به ساخت اردوگاه های جدید در جزایر شرقی دریای اژه، امروز پنجشنبه صدها تن از ساکنان این جزایر در پیش روی وزارت داخله یونان و پارلمان این کشور در آتن دست به تظاهرات زدند.

مهاجر نیوز افزود: در پوستر ها نوشته شده بود که “این جزایر دیگر نباید اردوگاه برای روح های گمشده باشند.” کوستاس موتسوریس، شهردار منطقه شمال بحیره اژه در مصاحبه با خبرگزاری آلمان گفته است که “ما با همه ابزار های حقوقی علیه ساخت اردوگاه های جدید مبارزه می کنیم.”حکومت یونان به دلیل ازدحام پناهجویان در اردوگاه ها، روند پناهندگی را تسریع کرده است. یونان در نظر دارد ۱۲۰۰ پولیس مرزی اضافی را بگمارد. علاوه بر این اردوگاه های جدید بسته برای ثبت نام و اخراج پناهجویان در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، لروس و کاس ایجاد می کند.شهرداران جزایر نیز در این تظاهرات شرکت کرده بودند.

گیورگوس استانتزوس، شهردار واتی در جزیره ساموس، به خبرگزاری آلمانی (دی پی ای) گفته است که “ما ساکنان جزایر نیز از خود حقوق بشر داریم.”گفته می شود که در داخل و اطراف اردوگاه در “واتی” رقم مهاجران بیشتر از ساکنان این شهر است. استانتزوس خواستار همبستگی و حمایت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه آلمان گردیده است. او در ادامه گفته است که حکومت یونان باید مهاجرانی را که روزانه از ترکیه به این یونان می آیند، بعد از ثبت نام در جزایر، به دیگر شهر ها انتقال دهد.در داخل و اطراف اردوگاه های ثبت نام در جزایر شرق اژه بیشتر از ۴۲ هزار پناهجو به سر می برند. همه روزه مهاجران جدید نیز از ترکیه به این جزایر می رسند.