مانی رسانه ManiMedia

زنگ خطر برای پناهجویان ایرانی ترکیه به صدا در آمد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه- طی چند روز اخیر گزارش های متعددی از شهرهای ترکیه  مبنی بر بازداشت پناهجویان ایرانی توسط پلیس ترکیه دریافت گردیده است.

تا کنون مرسوم بوده که هرگاه پناهجویی را خارج از شهر محل اقامت تعیین شده بدون مرخصی، پلیس دستگیر می نمود یا همان لجظه طی نامه ای آن فرد را به شهر محل اقامت انتقال می داد یا پس از چند روز بازداشت تنبیهی به همان ترتیب فرد به شهر مورد نظر انتقال می گردید. که این امر بصورت سلیقه ای اعمال می شد..

اما شاهد این هستیم که اداره مهاجرت ترکیه جدای از مصاحبه های سازمان ملل، با افراد پناهجو مصاحبه می نماید و این حق را بر خود می داند که از جواب های فرد پناهجو قانع نشود و اعلام رد قبولی پرونده مهاجرت نماید. طی سال ها گذشته اگر این اقدام صورت می گرفت، فرد با مراجعه به دادگاه شهر از حکم اداره مهاجرت شکایت می نمود و قاضی یا حکم را می پذیرفت با به نفع پناهجو رای صادر می نمود و ادامه روند پناهجویی شگل می گرفت.

در این بین افرادی که قبولی مصاحبه سازمان ملل دارند،نیز دیده می شوند و بدین ترتیب فرقی برای اداره مهاجرت ترکیه ندارد که پرونده پناهجو در چه سطح امنیتی قرار دارد.

متاسفانه طبق گزارش های دریافتی از شهرهای ترکیه، پناهجویان اعلام نموده اند عده ای توسط پلیس ترکیه بدلیل ایکه بدون مرخصی در شهر دیگری بوده اند،دستگیر و تهدید به دیپورت ایران شده اند. این در حالی است که پلیس ترکیه حتی به پناهجویان ایرانی حق انتخاب کشوری را در ترک خاک نمی دهند و مستقیم به ایران، پناهجو مورد نظر را دیپورت می کنند.

در همین راستای سازمان ملل در آنکار  علاقه ای به نظارت بر عملکرد اینگونه برخوردها ندارد. و به جمله اینکه ما نمی توانیم خود را با دولت ترکیه رو در رو کنیم، بسنده می کنند.

با این روند، گویا اختیار کامل به اداره مهاجرت و پلیس ترکیه داده شده تا به هر دلیل پناهجویان ایرانی به کشور خود دیپورت شوند.هر چند هنوز هیچ جواب رسمی از سوی سازمان ملل داده نشده است.

باید تاکید کرد که بصورت جدی زنگ خطر برای پناهجویان ایرانی در ترکیه بصدا در آمده است و باید مراقب باشند بدون مرخصی شهر خود را ترک نکنند وگرنه با تهدید جدی دیپورت به ایران روبرو خواهند شد.