مانی رسانه ManiMedia

زعفران ایران به نام افغانستان به فروش می رسد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-نایب رییس شورای ملی زعفران اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای است که برخی از تجار ما ناگزیر به فروش زعفران ایران با نام افغانستان هستند.

غلامرضا میری در مورد آخرین وضعیت بازار زعفران گفت: معمولا طبق  یک روال سنتی از ۲۵ اسفند تا ۲۰ فروردین وقفه‌ای در عرضه زعفران بوجود می‌آید، این کاهش عرضه در شرایطی است که هنوز تقاضا و فروش آن وجود دارد، از همین روی از ۱۷ فروردین شاهد افزایش تقریبا ۵ تا ۱۰ درصدی در قیمت زعفران هستیم.وی افزود: البته کشت و عرضه زعفران کشور هر ساله با رشد همراه است و براساس آخرین آمار تقریبا ۱۲۴ هزار هکتار سطح زیر کشت در تمام نقاط کشور وجود دارد، جالب آنکه دیگر کشت زعفران مختص خراسان ‌نیست و در مناطق دیگر کشور حتی در سرزمین‌های پرآب نیز کشت می‌شود.

میری در مورد افزایش فعالیت کشور افغانستان در بازار زعفران گفت: متاسفانه ما دو دوستی این بازار را در اختیار افغانستان قرار می‌دهیم و مشتریان و بازار خود را به این کشور واگذاری می‌کنیم، بطوریکه ما هر سال ۷ یا ۸ واحد بسته‌بندی و صادراتی در نمایشگاه گلفود دبی داشتیم که این رقم به یک واحد کاهش یافته و در مقابل حالا افغانستان ۸ واحد بسته‌بندی و صادراتی دارد.وی اضافه کرد: در واقع فعالیت افغانستان در این بازار رو به افزایش است چون ما محدودیت در ارایه سرویس به مشتریان داریم در حالی که آنها ندارند، ما محدودیت صادرات به هند، آمریکا و عربستان داریم اما آنها به راحتی می‌توانند از این بازارها استفاده کنند. حتی شرایط به گونه‌ای است که برخی از تجار ما ناگزیر به فروش زعفران ایران به نام افغانستان هستند.وی در مورد آمار صادرات زعفران گفت: متاسفانه گمرک کشور از آبان ماه، آماری در مورد میزان صادرات زعفران کشور ارایه نکرده و این باعث شده تا در امر برنامه‌ریزی با مشکل برخورد کنیم.