مانی رسانه ManiMedia

دولت و مجلس به وعده های خود در خصوص بازنشستگان عمل نکردند

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران طی سال‌های اخیر به یک موضوع بحرانی تبدیل شده است.

در بحث همسان سازی اگر دولت می‌خواهد در سال آینده رضایت بازنشستگان را در عمل جلب کند و مانند گذشته فقط به شعار و وعده و حرف اکتفا نکند، باید دست در جیب کند و حداقل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این قشر خاص اختصاص دهد. در غیر این صورت، هرچه از «همسان‌سازی» بگویند فقط شعار است و کاربَستِ تبلیغاتی دارد.متاسفانه شاهد این هستیم که درطول سال جاری، دولت و مجلس حتی از اجرای قوانین نیم‌بند تصویب شده‌ی خود  به بهانه عدم تامین بودجه کافی،سر باز زده و کماکان تعرض مداوم به سطح زیست و معیشت  بازنشستگان را ادامه می‌دهند.

علاوه بر این، هیچ اقدام جدی در مورد کاهش نرخ تورم و افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان مطابق هزینه سبد خانوار، توانمندسازی و احیای ظرفیت صندوق‌ها ، پرداخت بدهی‌های دولت به آن‌ها و کنترل و نظارت نمایندگان واقعی بازنشستگان بر صندوق‌ها صورت نگرفته است. مشکلات بهداشت و درمان عمق بیشتری یافته و مطالبه درمان مناسب و بیمه کارآمد و موثر همچنان بی‌پاسخ مانده است.بازنشستگان نیز همانند سایر اقشار زحمتکش جامعه، سال‌هاست که با زندگی حداقلی و زیر خط فقر دست و پنجه نرم کرده و به جز تصویب افزایش دستمزدی تحقیرآمیز برای هرسال و سرکوب، بازداشت، وثیقه و زندانی کردن فعالان جنبش های مطالباتی، پاسخ دیگری نگرفته‌ایم.