مانی رسانه ManiMedia

دلیل ۵۰ روز عدم فعالیت پایگاه اطلاع رسانی مانی رسانه

به گزارش روابط عمومی مانی رسانه- فعالیت های خبری و رسانه ای این پایگاه اطلاع رسانی بنا به اطلاعیه های زیر تا تاریخ درج این پیام تعلیق گردیده بود و به مدت یکهفته نیز منجر به تغییرانی در سایت گردید.