مانی رسانه ManiMedia

دستگیری ۵۹ تبعه سوری در بالیکسیر ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان بالیکسیر، طی عملیاتی در محله آلتین‌اوای شهرستان آیوالیک ۵۹ تبعه سوریه از جمله ۹ زن و ۲۸ کودک را که قصد سفر غیرقانونی به جزایر یونان داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.

این نیروها طی عملیات دیگری ۳۲ تبعه کونگو و ۷ تبعه سوریه که میان آنها نیز زنان و کودکان دیده می شدند، دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی به اداره مهاجرت استان بالیکسیر انتقال یافتند.

آناتولی افزود:گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با سفر و ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.