مانی رسانه ManiMedia

دستگیری ۴۱ مهاجر غیر قانونی در سواحل موغلای ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان موغلا در دو عملیات جداگانه ۴۱ مهاجر غیرقانونی را در سواحل شهرستان بودروم از خطر غرق شدن نجات دادند.

این مهاجران که در صدد سفر غیرقانونی به یونان بوده اند، از دو قایق بادی در آبهای «بودروم کارقی» و «آک یارلار» شناسایی شده اند.

آناتولی در ادامه افزود:همه این افراد که در میان آنها زنان و کودکان نیز حضور دارند، تبعه فلسطین و سوریه بوده و پس از نجات به اداره مهاجرت بودروم انتقال یافته اند.