مانی رسانه ManiMedia

دستگیری ۴۰ تبعه افغان در حین ورود غیر قانونی به جزایر یونان

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه، ۴۰ تبعه افغانستان را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به جزیره میدیلی(لسبوس) یونان بروند، در شهرستان آیوالیک استان بالیکسیر شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت این استان منتقل شدند.

در این راستا یک نفر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق این مهاجران بازداشت شد.

آناتولی افزود:عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.