مانی رسانه ManiMedia

دستگیری ۳۶ مهاجر غیرقانونی ایرانی و افغان توسط نیروهای امنیتی ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه- نیروهای امنیتی ترکیه ۳۶ مهاجر غیرقانونی ایرانی و افغان را در آبهای «انز» در استان ادیرنه شناسایی و نجات دادند. این مهاجران با استفاده از یک قایق پلاستیکی درصدد ورود غیرقانونی به یونان بودند. 

گارد ساحلی ترکیه مهاجران مذکور را در نزدیکی روستای «سولتانیچه» انز شناسایی کرده‌ است. همه این مهاجران به اداره مهاجرت ادیرنه انتقال یافته‌اند.