مانی رسانه ManiMedia

دستگیری ۳۲ تبعه خارجی در دمیرکوی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه ۳۲ تبعه خارجی را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند، در شهرستان‌‌های کوفچاز و دمیرکوی استان کرکلارائلی شناسایی و دستگیر کردند.

آناتولی افزود:افراد دستگیر شده که تبعه عراق و افغانستان هستند پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت این استان منتقل شدند.

عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.