مانی رسانه ManiMedia

دستگیری ۱۸۰ مهاجر غیر قانونی توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان چاناک‌قلعه ۱۸۰ مهاجر غیر قانونی را شناسایی و دستگیر کردند.

آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان‌های آیواجیک، بیگا و گلی‌بولوی استان چاناک‌قلعه ۱۸۰ تبعه خارجی را در قالب ۷ گروه مجزا که قصد عبور غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.این نیروها ۱۴۴ تبعه افغانستان، ۲۵ سوری، ۶ اریتره‌ای و ۵ فلسطینی را که ۱۷۱ جلیقه نجات به همراه داشتند، دستگیر کردند. اتباع افغانستان، اریتره و فلسطین برای طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت استان چاناک‌قلعه انتقال یافتند. سوری ها نیز به شهرستان محل اقامتشان فرستاده شدند.گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور ادامه دارد.