مانی رسانه ManiMedia

درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا نصف شده است

به گزارش سرویس پناهندگی مانی رسانه- «یوروستات»، که زیر نظر کمیسیون اروپا آمارهای مربوط به اتحادیه اروپا را منتشر می‌کند در گزارش تازه‌ای گفته است که در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶، شمار تقاضاهای پناهندگی در اتحادیه اروپا نصف شده و به ۶۴۹.۸۵۵ مورد رسیده است.

در سال ۲۰۱۶، یک میلیون و ۲۰۶ هزار نفر در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا برای نخستین بار درخواست پناهندگی دادند. بیشتر این متقاضیان که شمار آن‌ها ۱۹۸.۲۵۵ نفر بود نخستین درخواست پناهندگی‌شان در آلمان ثبت شد.

سهم آلمان از شمار متقاضیان پناهندگی نیز در این مدت کاهش یافته است. در حالی‌که در سال ۲۰۱۶ از کل تقاضاهای پناهندگی در اروپا ۶۰ درصد آن در آلمان ثبت شده بود، در سال ۲۰۱۷ این سهم به ۳۰ درصد رسیده است.

ایتالیا با ثبت ۱۲۶.۵۵۰ تقاضای پناهندگی در سال ۲۰۱۷ در مکان دوم قرار دارد. پس از این کشور به ترتیب، فرانسه با ۹۱.۰۷۰ و بریتانیا با ۵۷.۰۲۰ مورد تقاضای پناهندگی سوم و چهارم هستند.

این داده‌ها تنها نشان‌دهنده اولین درخواست‌های پناهندگی است. با توجه به درخواست‌های دوم و بعدی، در سال ۲۰۱۷ در اتحادیه اروپا ۷۰۴.۶۲۵ و در آلمان ۲۲۲.۵۶۰ مورد تقاضای پناهندگی بوده است.

امروز، چهارشنبه ۱۴ مارس / ۲۳ اسفند قرار است دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر پناهندگی اتحادیه اروپا در بروکسل ترازنامه سیاست‌های پناهجویی اتحادیه اروپا را ارائه دهد.