مانی رسانه ManiMedia

درخواست افزایش قیمت شیر خام از سوی دامداران

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که قیمت خرید شیر از دامداران با توجه به هزینه بالای تولید آن، کم است و باید افزایش یابد.

نظر افضلی گفت: تعیین نرخ جدید شیر خام در سال جدید نیاز به کار کارشناسی و آنالیز قیمت دارد.وی در ادامه به خانه ملت توضیح داد: قیمت شیر خام باید متناسب با هزینه تولید دامداران تعیین شود، در حال حاضر دامداران افزایش قیمت ۲۲ و نیم درصدی را پیشنهاد کرده‌اند.این عضو کمیسیون کشاورزی البته تاکید دارد که نباید با این کار قیمت لبنیات افزایش زیاد داشته باشد؛ چرا که مردم به خاطر قیمت بالای لبنیات، مصرف آنها را کاهش داده‌اند.وی می‌افزاید: در صورتی که تولید شیر خام برای دامداران صرفه اقتصادی نداشته باشد میزان تولید خود را کاهش می‌دهند باید به این موضوع توجه داشت که کاهش عرضه شیر خام به بازار نیز افزایش قیمت لبنیات را درپی دارد.