مانی رسانه ManiMedia

حمید رحمتی محکوم شد

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-حمید رحمتی به دو حبس ۱۸ ماهه، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

ایلنا افزود: حمید رحمتی عضو کانون صنفی معلمان و از معلمان شهرضا در استان اصفهان توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهرضا به دو حبس ۱۸ ماهه، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.این حکم، هنوز بدوی است و امکان اعتراض دارد.