مانی رسانه ManiMedia

حل مشکلات اقتصادی تنها بر روی کاغذ و شعار باقی مانده است

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-وزیر اسبق صمت با بیان اینکه دولت حاضر همیشه می گفت که ضد شعارها پوپولیستی هستیم اما در عمل خودش همین کار را انجام می دهد، گفت: دولت در بدنه خود دچار تعطیلی شده است.

مهدی غضنفری اظهار داشت: مشکلات اقتصادی فعلی بیانگر ناتوانی در این بخش است گویا سیاست های اقتصاد مقاومتی در حد یک شعار باقی مانده است. رسیدن به اهداف سیاست های مقاومتی یک شیوه حکمرانی منظم می خواهد که متاسفانه در کشور وجود ندارد و در حال حاضر شیوه مورد استفاده ما فاقد یک ساختار منسجم است.وزیر اسبق صمت ادامه داد: سران سه قوه هم نمی توانند متخصص این امور باشند آنها رهبران تصمیم گیری هستند که باید از پایین برای تصمیم سازی آنها کمک شود.

حتی نمایندگان به شیوه صحیح و سالم انتخاب نمی شوند، این روزها مشاهده می شود که نمایندگان در وزارتخانه ها سعی می کنند منابع مالی را به سمت استان هایشان ببرند تا در دوره جدید انتخابات مجلس از آنها بهره مند شوند.وی روش فعلی رفتار نمایندگان مجلس را، روشی هیئتی و بدوی خواند و افزود: ساختارهای حکمرانی ما، رفتار منسجم و منظم حکمرانی ندارند و اهداف نمایندگان مجلس هم جداگانه و شخصی نگر است. در شرایط فعلی نباید انتظار معجزه داشت. این وضعیت در دولت و قوه قضاییه هم به چشم می خورد.

دولتی ها از اصلاح ساختار می ترسند

غضنفری گفت: دولتی ها از اصلاح ساختارها می ترسند، به این علت که در دولت های پیشین هم نوعی مسامحه کاری وجود داشته و برخی واقعیت ها از دید مردم پنهان می شده است.وزیر اسبق صمت تصریح کرد: دولت حاضر همیشه می گفت که ضد شعارها پوپولیستی هستیم اما در عمل خودش همین کار را انجام می دهد، به جای سرو سامان دادن واقعی شرایط اقتصادی مردم، مشغول پرداختن به سیاست های یارانه ای کالاهای بی فایده مانند یارانه انرژی است و در نتیجه هم منابع نفتی را از بین می بریم و هم آلودگی هوا ایجاد می کنیم و شعار می دهیم که به فکر معیشت مردم هستیم ولی این حقیقت ندارد.

پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ها، جلوی سرمایه گذاری رو می گیرد

غضنفری اظهار داشت: ازطرفی وقتی قیمت ها مصنوعی پایین نگهداشته می شود، سرمایه گذاری خاصی هم در بخش های مختلف انجام نمی شود. دولت ها باید در قبال شعارهایی که در قبل انتخابات می دهند پاسخگو باشند.وی ادامه داد: در حال حاضر هم از مشکلات باخبریم و هم از راهکارها، اما افرادی که کننده کار باشند، نداریم و افرادی متعهد و با اراده در ساختار وجود ندارد. دولت در بدنه خود دچار تعطیلی شده است، گویی کارمندان هدفی برای رسیدن به آن ندارند دولت هم تماشا می کند و در حال شمارش روزهای باقی مانده از دوره خودش است.

سیاست افزایش وزارتخانه ها در تناقض با اقتصاد مقاومتی است

مصطفی صفاری کارشناس اقتصادی اظهار داشت: روند فعلی اقتصاد کشور، برعکس سیاست های اقتصاد مقاومتی و وابسته به نفت است در حالی که در اقتصاد مقاومتی قراراست اقتصاد کشور دانش بنیان باشد، بودجه دولت از مالیات تامین شود و دولت کوچک سازی کند تا توان بخش خصوصی بالا برود.وی گفت: جراحی اقتصادی، بدون درد نمی شود، با این تعریف باید ببینیم دولت تفکر محور است یا خیر؛ برای مثال در حوزه مسکن باید دید منابع ارزان را به عرضه مسکن می دهیم یا تقاضای مسکن؛ سال های سال بود که منابع به تقاضای مسکن داده می شد. دیگر کشورهای دنیا قبل از ما به اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی رسیده اند و وام را به عرضه مسکن می دهند.

دولت فعلی یکی از مسن ترین دولت هاست. سن، عقل را بالا می برد اما توان تصمیم گیری و جرات را پایین می آورد، در سنین بالا ریسک پذیری پایین می آید پس باید جوانگرایی شکل گیرد.صفاری گفت: به نظر می رسد در حال حاضر اگر ذره ای از اقتصاد مقاومتی اجرایی شده است، حاصل تلاش دولتمردان نیست بلکه نتیجه تحریم های تحمیلی به کشور است، نمی توان صحبت از اقتصاد مقاومتی کرد اما در فکر گسترش و اضافه کردن وزارتخانه ها بود، دولت باید کوچک سازی شود.

اعطای یارانه به واردات، توان رقابت را از تولید داخلی گرفته است

همچنین علی سعدوندی کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: بعید است اقتصاددانی در کشور باشد که بر اسراف حامل های انرژی در کشور ایراد نگیرد. فقر نظارت بر نظام و شبکه بانکی هم مورد انتقاد همه اقتصاددانان است. فسادهای اقتصادی که به طور سریالی در کشور پدید می آید هم مورد توجه همگان است.وی با بیان اینکه به قدر کافی درباره مشکلات صحبت شده است، افزود: در ارائه راهکارها متاسفانه به پراکندگی آرا می رسیم و تفرقی در کشور وجود دارد که مانع از نتیجه گیری قطعی می شود.

سعدوندی گفت: از ۴۰ سال گذشته تاکنون همیشه به واردات کالای خارجی یارانه داده ایم و طبیعی است که تولید داخلی توان رقابت با واردات را نخواهد داشت.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز سبب می شود واردات به صرفه تر از تولید باشد، همیشه اعمال سیاست های اقتصادی با واکنش روبرو می شود.وی تصریح کرد: پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز سبب افزایش نرخ تولید داخل و ثابت ماندن نرخ کالای وارداتی می شود و در نتیجه تولید ضعیف خواهد شد.

کشور دچار تعارض منافع است

سعدوندی گفت: یکی از مشکلات بزرگ در ساختار نظام این است که کسانی که قرار است سیاست های اقتصادی را اصلاح کنند منادیان حفظ وضع موجودند. اینها افرادی هستند که ۳۰ سال وضع موجود را از روز اول ابداع نموده اند، حال چگونه می توان توقع داشت کسانی که خودشان این شرایط را به وجود آورده اند بتوانند را اصلاح کنند؟ متاسفانه کشور ما دچار تعارض منافع است.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر یارانه های حامل های انرژی به صورت یکسان، هدفمند شود ۸ دهک در آمدی ما منتفع می شوند، اما یک دهک در آمدی ما وضعش تغییر نمی کند و دهک دهم در آمدی ما به شدت متضرر می شود.

وزیری هم که می خواهد این سیاست ها را اجرا کند خودش جزء دهک دهم است دهک دهم در آمدی ما با یک محاسبه ۲۲ برابر و با محاسبه دیگری ۱۱ برابر دهک اول در آمدی یارانه دریافت می کند.وی گفت: نمی توان از رونق تولید یاد کرد و در عمل فکری به حال ساختار و اندازه بانک ها نکنیم، تا زمانی که تخصیص منابع، بهینه صورت نگیرد امکان رشد اقتصادی وجود ندارد و اگر دستگاه نظارتی برای بانک ها وجود داشته باشد هم بی شک با تعارض منافع همراه است.