موردی که روز سه شنبه از نیروی دفاعی اسرائیل در مورد عملیات علیه تونل های تهاجم حزب الله از خاک لبنان به داخل اسرائیل، لزوما نشانه مسلم زد و خورد با گروه تروریستی شیعه نیست. به جز این که واررسی ابعاد تحولاتی منطقه، از جمله این تونل ها و به خصوص کارخانه های حزب الله که تحت حمایت ایران برای تولید راکت های دقیق تاسیس شده، به استنتاج نگران کننده ای منجر می شود: جنگ بعدی میان اسرائیل و حزب الله، پشت در منتظر است.

حزب الله، در پی فروکش جنگ داخلی سوریه، سازمانی است قوی تر از آنچه هفت سال پیش، قبل از شروع خشونت ها، بود. درست است، دچار آسیب های جدی شده، و در جنگ نیابتی از سوی رژیم اسد در مقابل شورشیان حدود ۲۰۰۰ تن از رزمنده های آن کشته و چهار برابر این تعداد مجروح شده اند. اما در میدان جنگ، اسرائیل اکنون با دشمنی بسیار خطرناک تر روبرو است که در طول این جنگ طولانی زمینی آموزش دیده و تمرین کرده است.

گروه تروریستی مستقر در لبنان، از راه هایی چند به بازسازی توانایی های خود علیه اسرائیل آغاز کرده است. اول، با راکت. حزب الله پیش از شروع جنگ داخلی سوریه شمار زیادی راکت داشت، اگرچه بیشتر آنها هدایتگر دقیق نداشتند. اکنون، تحت هدایت ایران در سوریه و لبنان، می کوشد به این مشکل پاسخ گوید.

کارخانه های تولید موشک دقیق، که حزب الله، با کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تاسیس آن می کوشد، به سازمان تروریستی شیعه توانایی های چشمگیری در انهدام زیربناهای اسرائیلی، چه نظامی و چه غیرنظامی می بخشد – انهدامی که در مقایسه با آن، زد و خوردهای ۲۰۰۶، یعنی آخرین باری که این سازمان با اسرائیل جنگید و بر شمال این کشور رگبار راکت بارید، مثل خاطره قدم زدنی در پارک خواهد بود.

یج رزمنده های تازه است و آنها را آموزش می دهد و با تسلیحات و پول ایران مسلح می کند.

علاوه بر این، زیر دماغ مقامات سوری و با موافقت ایشان، این سازمان درگیر تنظیم یک زیربنای نظامی در بلندی های جولان سوریه است.

تایمز اسرائیل**