مانی رسانه ManiMedia

حالا نوبت رقصیدن من است

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه- این ضرب المثل را در مورد افرادی که کارهای بی موقع انجام می دهند ، بیان می کنند .