مانی رسانه ManiMedia

جشنواره موسیقی فجر فرصت حضور سلایق مختلف باشد

به گزارش سرویس موسیقی مانی رسانه-محمد اله یاری؛ مدیر کل دفتر موسیقی در نشستی با کامبیز روشن روان، حسن ریاحی، حمیدرضا نوربخش و شاهین فرهت درباره جشنواره موسیقی فجر گفت و گو کرد.

محمد اله یاری در این نشست گفت: ساماندهی آیین نامه ها و شوراهای دفتر موسیقی و ساختارها از ضررورت ها و برنامه های دفتر موسیقی است که در دستور کار قرار داد اما دفتر موسیقی تقویم جشنواره های موسیقی جوان، نواحی و فجر را نیز دارد و برنامه ریزی این رویدادها را انجام می دهد. با توجه به اهمیت جشواره بین المللی موسیقی فجر و فرصت باقی مانده تا زمان جشنواره، تصمیم داریم از تجربه ها و نظرات هنرمندان از جمله دبیران دوره های قبلی جشنواره که با مسایل این رویداد آشنایی کامل دارند؛ استفاده کنیم. ضرورت دارد جشنواره بین المللی موسیقی فجر، فرصت و امکانی برای حضور سلایق مختلف موسیقی فراهم کند.