مانی رسانه ManiMedia

تولیدکنندگان قارچ همچنان متحمل ضرر و زیان هر روزه هستند

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-آخرین آمار انجمن نشان می‌دهد که میزان صادرات روزانه قارچ از کشور به ۲۰ تن رسیده است.

میزان تولید روزانه قارچ در کشور را ۴۵۰ تا ۵۰۰ تن است.هر چند میزان تولید این محصول در کشور مناسب است، اما واحدهای پرورش قارچ با نصف ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند.مشکلات حمل و نقل و کاهش کیفیت قارچ تولیدی در اثر جایه جایی با مشکلاتی در صادرات روبرو هستیم که این امر بر تنش بازار داخل دامن می‌زند.در صورت رفع موانع صادرات، ظرفیت صادرات ۶۰ هزارتنی قارچ از کشور وجود دارد. علاوه بر موانع صادراتی قیمت نامناسب در بازار داخلی را از جمله موانع توسعه تولید قارچ در کشور  است.

همچنین دلالان با راه اندازی کانال و از طریق سایت‌های اینترنتی قیمت خرید قارچ از تولیدکنندگان را پایین نگه می‌دارند تا بتوانند سود‌های هنگفتی را به جیب بزنند. بر اساس برآورد انجمن قیمت منطقی برای هر کیلوگرم قارچ ۱۴ هزار تا ۱۴ هزار و ۲۰۰ است.به رغم بهبود شرایط بازار صادراتی قارچ، پرورش‌دهندگان این محصول همچنان در بازار داخلی زیان می‌دهند.با رفع مشکلات حمل و نقل و مشکلات مربوط به بازگشت پول این امکان وجود دارد که میزان صادرات روزانه قارچ به کشورهای همسایه و روسیه را به ۶۰ تن افزایش دهیم.