مانی رسانه ManiMedia

تورم؛ نتیجه سیاست های نادرست دولت

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-توصیه می شود دولت در هزینه های خدماتی و تشریفاتی صرفه جویی کند و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده نماید.

طهماسب مظاهری اظهار کرد: معمای نقدینگی همواره از سوالاتی بود که پیش روی سیاست گذاران اقتصادی و دولت وجود داشته؛ از یکسو نقدینگی مایه حیات اقتصاد است و از دیگر سو رشد نقدینگی اگر بیش از رشد تولید باشد، تورم زاست.

وی ادامه داد: اولین خصیصه نقدینگی ایجاد قدرت خرید است و این قدرت خرید دنبال کالا و خدمت می گردد؛ بنابراین هنر دولت ها [در گذشته] و بانک مرکزی همواره بر این بوده که رشد تولید و نقدینگی را با هم همخوان سازد.مظاهری رشد نقدینگی ۲ تا ۴ درصد بیشتر از رشد تولید را محرک اقتصاد و تولید دانست و افزود:از آنجایی که دولت توفیق نمی یابد رشد نقدینگی را با رشد تولید هماهنگ نماید، تورم ایجاد می شود و این تورم پدیده ای است که ما و ملت ایران با آن خو کرده ایم.

وزیر اقتصاد دولت های هفتم و هشتم گفت: «نقدینگی مانند آب حیات است که اگر وجود نداشته باشد خشکسالی به بار می آورد اما اگر آب بیش از حد رفع نیاز در اختیار باشد و از مسیرهای مناسب نیز هدایت نشود، به سیل تبدیل می گردد.کاهش رشد تولید به سیاست دولت و وضعیت اقتصادی منتج می شود و مهم ترین دلیل وضعیتی است که دولت برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند.وی خاطرنشان کرد:قدم نخست برای تنظیم نقدینگی، اصلاح فضای کسب و کار است تا رشد نقدینگی کاهش یابد در این راستا سال گذشته رشد تولید منفی را پیش رو داشتیم و امسال نیز عدد ۱٫۲ درصد را اعلام کرده اند.

مظاهری رشد نقدینگی منطقی را سه تا چهار در صد بالاتر از رشد تولید خواند و افزود:در شرایطی که دولت در حال حاضر با کسری بودجه روبرو است، ما همواره توصیه کرده ایم رشد نقدینگی را مدیریت کند تا به ۱۵ تا ۱۷ درصد برسند و به جامعه آرامش ببخشد.وی در خصوص بازار باز برای تنظیم رشد نقدینگی بعنوان سیاستی جدید از سوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی نمی تواند با یک دکمه مشکلات را حل کند؛ ده ها و صدها تصمیم باید گرفته شود تا رشد نقدینگی و تولید نزدیک شوند.وی افزود: بانک مرکزی تلاش دارد کمبود نقدینگی واحدهای پولی و مالی از مازاد نقدینگی در دست سایر واحدها تامین شود؛ به جای اینکه دست به انتشار و افزایش پول جدید بزند.