مانی رسانه ManiMedia

تصمیمات به دور از فکر دولت چه زمانی پایان خواهد داشت

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-حاکم تا وقتی شکمش پر است اصلاً فکر گرسنه نیست.

با توجه به تحریم نفت ایران و کاهش دسترسی دولت به مهمترین درآمدش، پرسشی جدی درباره چگونگی تامین هزینه‌های جاری و عمرانی وجود دارد. از این رو، این‌که در بلندمدت تمامی درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود محل تامل و تردید است.

دولت با چنان عزمی کمر بسته برای «کمک به اقشار تحت فشار جامعه » که قصد دارد برای تحقق آن، حتی از روی اجساد «اقشار تحت فشار جامعه» نیز بگذرد.بر خلاف تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در آنها ورود دولت به حساب‌های بانکی از سال‌ها قبل پذیرفته شده و یکی از راهکارهایی است که با استفاده از آن فرار مالیاتی به حداقل کاهش پیدا می‌کند در ایران هیچگاه موضوع ورود دولت به ریز اطلاعات بانکی افراد به مرحله اجرا نرسیده و در ماه‌های گذشته که بحث مقابله با فرار مالیاتی و حذف پولدارها از یارانه مطرح بود نیز دولت زیر بار اجرای این موضوع نرفت.

در همین حال روشن نیست که دولت بر مبنای کدام اطلاعات قادر به شناسایی دهک‌های کم درآمد است تا باری دیگر به صرافت تلاش برای منصرف کردن یارانه‌گیرها از دریافت این مبالغ نیافتد. مسوولان که با تکرار و تاکید بر پرداخت‌های نقدی پافشاری می‌کنند، توضیحی درباره مدت این برنامه نداده‌اند و کسی نمی‌داند که پرداخت یارانه‌های نقدی، چه‌زمانی و چگونه قطع خواهد شد؟

نمایندگان خانه ملت به جای انتقاد از افزایش قیمت بنزین و پرسش یا توضیح چرایی افزایش آن، بیشتر از بی‌خبری مجلس از این طرح انتقاد کردند.انتظار می‌رفت دولت و رئیس مجلس در این موضوع مهم، نمایندگان را محرم نظام می‌دانستند و از مشاوره، راهکارها و پیشنهادات کارشناسی نمایندگان استفاده می‌کردند تا شاهد چنین صحنه‌های دلخراشی در کشور نباشیم.در عین حال باید پرسید که حجم انبوه انتقاد مجلسیان به بی‌خبری خانه ملت، چه چیزی را برجسته می‌کند؟

به عبارت دیگر باید پرسید مسئله اصلی چیست و انتقاد نمایندگان به یک موضوع نسبتا فرعی،‌ چه بلایی بر سر مسئله اصلی می‌آورد. بی‌خبری مجلس از مصوبه افزایش قیمت بنزین آنقدر نمایندگان را مشغول کرده بود که گویی مسئله اصلی را فراموش کرده بودند.چرا و چگونه دولت، بدون مشورت با مجلس، شب جمعه و بدون جلب نظر مردم و اقناع نمایندگان مردم این سیاست را بدون آمادگی اجتماعی و ایجاد بسترهای مورد نیاز، انجام داده است؟

آنها به جای انتقاد از بی‌خبری مجلس، می‌توانستند علت اصلی اصلاح قیمت بنزین را پیگیری کنند. پس از روشن شدن علت واقعی، در کمیسیون‌های تخصصی تبعات مثبت و منفی این سیاست را به بحث می‌گذاشتند. در آن صورت شاید می‌توانستند به دغدغه دوم خود یعنی اقناع وتوجیه مردم جامه عمل بپوشند.دقایقی که صرف پرداختن به مسائل فرعی می‌شود، برای شعبده‌بازان ارزشمند است زیرا مسائل مهمی را پنهان می‌کنند. هر شهروند نیازمند اطلاعاتی است تا بتواند حقوق دموکراتیک خود را اعمال کند. وقت تلف کردن خلأء اطلاعاتی به وجود می‌آورد تا شهروندان از حق خود محروم شوند. شعبده‌بازی، این حق شهروندان را ‌سلب می‌کند.