مانی رسانه ManiMedia

تخصیص ارز دولتی باعث تورم بیشتر در این نوع کالاها شد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- بررسی‌های انجام شده از بازار حکایت از آن دارد که قیمت کالا‌های اساسی با وجود دریافت ارز دولتی، نه تنها افتی نداشته، بلکه در بسیاری موارد افزایش شدیدی را نیز نشان می‌دهد.

نکته جالب این که ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی، غالبا سر از جا‌های دیگر درآورده و شاید یکی از دلایل گرانی‌های موجود در بازار همین عامل بوده باشد.یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز که مردم را دچار نگرانی کرده، وضعیت نابسامان قیمت کالا‌های اساسی در کشور است.

اجرای سیاست تخصیصی ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی, اشتباه بوده است زیرا به گروه های هدف اصابت نمی کند و میانگین تورم کالاهایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند از بقیه کالاها بیشتر بود.اگر دولت نتواند بودجه را به صورت شفاف و بدون کسری تدوین کند آسیب زننده است.سیاست ارز دولتی  نتوانسته تأثیر مثبتی بر تأمین سبد کالا‌های اساسی خانوارها داشته باشد.

به عنوان نمونه، گوشت قرمز از جمله کالا‌هایی است که دولت برای واردات آن، ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده است، ولی در عمل این سیاست باعث نشده تا قیمت گوشت قرمز در بازار کاهش یابد. بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی نسبت به این رویکرد دولت انتقاداتی داشته و بر این باورند، ادامه این روند، نه تنها به صورت هدفمند باعث افزایش قدرت خرید خانواده‌ها نخواهد شد، بلکه نتیجه این نوع سیاست ارزی دولت، تنها هدرمندی ذخایر ارزی کشور خواهد بود.

با این سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، تولید کننده داخلی را به زمین می‌زنیم و معنا و نتیجه این کار در آینده مشخص خواهد شد؛ زیرا اگر در آینده فشار تحریم باعث شود که ما در تأمین کالا‌های اساسی با سختی بیشتری مواجه شویم، باید به پشت جبهه‌ها که در داخل است، نگاه کنیم که متأسفانه با این برنامه و سیاست، به تولیدکننده داخلی لطمه زده‌ایم و دیگر توان تولید و تأمین کالا‌های اساسی به میزانی که ظرفیتشان است را نخواهند داشت و این نتیجه، بسیار زیان‌بارتر خواهد بود.همچنین  این نوع سیاست ارزی، باعث رانت، فساد، زیر میزی و لطمه به تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور شده است و ادامه این روش تأثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت.