مانی رسانه ManiMedia

تبریک سال نو رضا ترکمند عضو شورای مسیحیت مانی رسانه

به گزارش سرویس مسیحیت مانی رسانه- رضاترکمند عضو شورای مسیحیت این رسانه طی ارسال ویدئو ،سال نو خورشیدی را به یکایک شما عزیزان شادباش عرض نمود.