مانی رسانه ManiMedia

تبریک سال نو دبیر سرویس مسیحیت مانی رسانه

به گزارش سرویس مسیحیت مانی رسانه- امید ازگمی دبیر سرویس مسیحیت این رسانه طی ارسال ویدئو ،سال نو خورشیدی را به یکایک شما عزیزان شادباش عرض نمود.