مانی رسانه ManiMedia

بیش از ۳۷ هزار مهاجر غیرقانونی طی پنج ماه در ادیرنه دستگیر شدند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه در دوره ژانویه-می امسال ۳۷ هزار و ۲۲۹ تبعه خارجی را هنگام تلاش جهت خروج غیرقانونی در ادیرنه شناسایی و دستگیر کردند.

 آناتولی افزود:در حالی‌که تلاش مهاجران برای عبور غیرقانونی به کشورهای اروپایی از طریق ترکیه ادامه دارد، نیروهای امنیتی کشور طی ۵ ماه گذشته ۳۷ هزار و ۲۲۹ تن از آنان را در ادیرنه شناسایی و دستگیر کردند.این تعداد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به میزان دو برابر افزایش یافته است. سال گذشته طی ۵ ماه ۱۵ هزار و ۵۳۰ مهاجر در ادیرنه دستگیر شده بودند.از سوی دیگر ارزیابی این شمار در مدت مذکور نشان دهنده بیشترین شمار دستگیری مهاجران غیرقانونی در ادیرنه در یک دوره مشخص است.