مانی رسانه ManiMedia

به هزار و یک دلیل

مانی رسانه-ضرب المثل به هزر و یک دلیل

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-ضرب المثل به هزار و یک دلیل به افرادی گفته می‌شود که از فاجعه کار مطلع نیستند اما اصرار به گفتن آن دارند.