مانی رسانه ManiMedia

بهنام محجویی به اعتصاب غذای خود پایان داد

مانی رسانه-بهنام محجویی، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-بهنام محجویی، درویش گنابادی زندانی در اوین امروز شنبه ۱۱ مرداد در پی تحقق بخشی از خواسته‌هایش و وعده مساعد مسئولان زندان اوین مبنی بر رسیدگی به دیگر خواسته‌هایش به اعتصاب غذای خود پایان داد. آقای محجویی روز جمعه ۱۰ مرداد در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و تحویل ندادن داروهای خود اعتصاب غذا کرد.

آقای محجویی روز جمعه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۹ در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و تحویل ندادن داروهای خود دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای محجویی در تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. بازداشت وی در حالی بود که این درویش گنابادی تحت نظر روانپزشک قرار داشته و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده است.

بهنام محجویی در زمستان ۹۶ در جریان حوادث گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی” به به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد.