مانی رسانه ManiMedia

بساز و بفروش ها نیز ملزم به پرداخت مالیات می شوند

مانی رسانه-معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۴ ماهه امسال گفت: براساس قانون مالیات های امسال از بساز و بفروش هایی که مجوز ساخت آنها سال ۹۵ است، مالیات اخذ می شود.

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-محمد مسیحی  با اشاره به تعیین مالیات مقطوع عملکرد برای سال ۹۸ صاحبان مشاغل، اظهارداشت: در صورتی که صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوطه، مجموعه فروش کالا و خدمات آنها در سال ۹۸ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم به مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان باشد مشمول مالیات مقطوع می شوند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی تاکید کرد: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار از صاحبان مشاغل مالیات مقطوع سال ۹۷ را دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه در کنار مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، بحث اخذ مالیات بر مبنای خوداظهاری مطابق ماده ۹۷ این قانون اجرایی می شود، بیان داشت: طبق قانون، امسال باید مالیات مودیان را بر مبنای ماده ۹۷ اجرایی کنیم. یعنی آنکه سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مودیان را مورد پذیرش قرار دهد و صرفاً درصدی از آنها (پرریسک) را رسیدگی و حسابرسی کند. امسال نخستین سالی است که این موضوع عملیاتی می شود.

مسیحی با اشاره به اینکه اظهارنامه عملکرد سال ۹۸ نیز برمبنای ماده ۹۷ قانون مالیات ها رسیدگی خواهد شد، عنوان کرد: درصدی از اظهارنامه های سال ۹۸ مودیان اگر منطبق با واقعیت و مطابق مقررات باشد را می‌پذیریم و بدون رسیدگی مالیات قطعی محسوب می شود.

معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اگر مودیان فکر می‌کنند که مالیات مقطوع برایشان منصفانه نیست می توانند از ظرفیت ماده ۹۷ استفاده کرده و مالیات واقعی را ابراز کنند تا با استفاده از کنترل های سیستمی اظهارشان در صورتی که خلاف واقع نبود، مورد پذیرش قرار گیرد.

این مقام مالیاتی در مورد وضعیت درآمدهای مالیاتی طی ۴ ماه سال ۹۹ به تنگنای بودجه ای ناشی از تحریم و شرایط کرونا تصریح کرد: علی‌رغم این که اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی به مرداد ماه و شهریور ماه منتقل شده و همچنین مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار امسال نیز به تعویق افتاد، وضعیت درآمدهای مالیاتی را خوب ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ درآمدهای مالیاتی ۴ ماهه امسال رشد داشته است. عمده این رشد از محل مالیات های مستقیم است.

مسیحی یکی از رویکردهای سازمان امور مالیاتی رو تمرکز بر معوقات و مطالبات دانست و افزود: همچنین از ظرفیت بخشودگی جرایم نیز استفاده شد. روی پرونده های مهم انرژی گذاشتیم و فرآیند دادرسی برخی پرونده ها از جمله پرونده های مهم تسریع شد. از طرفی وقتی برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار مودی مالیات مقطوع تعیین می شود، بهره وری و کارآمد سازمان افزایش می یابد و بر مودیان پرریسک و فراریان مالیاتی متمرکز می شود.

وی با اشاره به اینکه رصد تراکنش های مالی بانکی باعث شده رفتار فعالان اقتصادی تغییر کند و مودیان سعی می کنند مالیات را با درجه ای از تمکین بهتری پرداخت کنند، گفت: مجموع اینها اتفاقاتی است که سازمان مالیاتی دنبال می کند.

طبق ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم،بساز و بفروش ها نیز مشمول پرداخت مالیات می شوند بنابراین این ماده به افرادی که از تاریخ ۱ فروردین ۹۵ جواز ساخت گرفته اند و ساختمان را ساخته و بفروش رسانده اند مرتبط می شود بنابراین بساز و بفروش ها خود باید اقدام به تکمیل اظهار نامه مالیاتی کرده در غیر این صورت اگر سازمان مالیات مطالبه کند جریمه به آنان بخاطر تاخیر در تکمیل اظهار نامه تعلق می گیرد.سازمان امور مالیاتی نیز بمنظور شناسایی افراد از سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها اطلاعات دریافت خواهد کرد.

مسیحی مورد درآمد مالیاتی خانه‌های خالی نیز گفت: سیاست بر این است که سوداگری کاهش یافته و تنظیم گری در عرضه و تقاضا ایجاد شود. صرفاً دنبال درآمد نیستیم و با ابزار مالیات به دنبال تحریک عرضه خانه‌های خالی در جامعه هستیم. اگر این قانون اثرگذار باشد القاعده مالیات حداقلی وصول می شود.