مانی رسانه ManiMedia

برنج وارداتی با قیمت مصوب عرضه نمی شود

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-دولت می تواند با خرید تضمینی در زمان برداشت به تعدیل قیمت و حمایت از تولید داخل کمک کند و هر زمان بازار با  مشکل کمبود عرضه یا افزایش قیت روبرو شد، با اتکا به آن ذخیره ارزی، مانع بروز مشکل در بازار شود.

اما اتخاذ سیاست های نادرست تنظیم بازار و همچنین وجود سوءاستفاده و منفعت طلبی ها بازار برنج را با مشکلات روبرو کرده است. گران فروشی توسط برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده اتفاق می‌افتد.دولت در ۵ ماهه گذشته اجازه ترخیص برنج‌های وارداتی را از گمرک نداده و حدود ۲۰۰ هزار تن برنج پشت درهای ورودی کشور مانده است.

علت ممنوعیت ترخیص برنج‌های وارداتی فصل برداشت برنج و افزایش تولید عنوان می‌شود در حالی که برنج‌های داخلی فاصله قیمتی بالایی با برنج‌های وارداتی دارند. از زمان ممنوعیت واردات، سودجویان برنج‌های خارجی را به کندی به بازار تزریق می‌کنند تا موجب افزایش قیمت شوند.البته با ادامه ممنوعیت هزینه خواب سرمایه، دموراژ و انبارداری برای تجار افزایش می‌یابد و در نهایت سازمان حمایت مجبور  به افزایش قیمت مصوب برنج وارداتی خواهد شد.