مانی رسانه ManiMedia

بررسی یک پرونده فساد در کلیسا تورنتو (فصل اول،قسمت چهارم)

به گزارش سرویس مسیحیت مانی رسانه- در پی  اولین قسمت از فصل اول برنامه “دیگه چه خبر” که مرتبط به بررسی یک پرونده فساد در کلیسا می باشد را به نظاره باشید.

موضوع برنامه: بررسی حواشی خدمت و خادمین این کلیسا (بخش دوم)