مانی رسانه ManiMedia

برتری زنان نسبت به مردان در جشنواره تئاتر فجر

به گزارش سرویس سینما و تیاتر مانی رسانه- در جشنواره تئاتر فیلم فجر در مجموع بیست وشش کارگردان زن حضور دارند. این تعداد در بخش کارگردانی است و جدای از حضور آنان به عنوان نویسنده و بازیگر در دیگر آثار است.

کارگردانان حاضر در بخش‌های مسابقه‌ «ایران -یک»، مسابقه‌ «ایران -دو»، مسابقه‌ «بین‌الملل»، «چهل سالگی»، «مهمان»، «رادیویی»، «خیابانی» و دیگرگونه‌های اجرایی را از لحاظ نسبت حضور زنان به مردان بنگریم به تفکیک زیر می‌رسیم.

در بخش مسابقه‌ «ایران -یک»: ۲۴ کارگردان مرد و پنج کارگردان زن

در بخش مسابقه‌ «ایران- دو»: ۲۳ کارگردان مرد، بدون حضور کارگردانان زن

در بخش مهمان: ۱۸ کارگردان مرد و پنج کارگردان زن

در بخش چهل سالگی: ۱۷ کارگردان مرد و دو کارگردان زن

در بخش رادیویی: هشت کارگردان مرد و دو کارگردان زن

در بخش خیابانی: ۲۱ کارگردان مرد و پنج کارگردان زن

و در بخش دیگرگونه‌های اجرایی: ۱۲ کارگردان مرد و شش کارگردان زن حضور دارند.

سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر از ۲۲ بهمن تا چهارم اسفند به دبیری نادر برهانی‌مرند برگزار می‌شود.