مانی رسانه ManiMedia

بازار گل از افزایش قیمت جا نماند

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-هم اکنون افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت را در بازار گل شاهد هستیم.

افزایش و نوسان  قیمت دلار، صادرات گل و گیاه با مشکل رو به رو شده و تولید را نیز دچار مشکل کرده است؛هم اکنون پیاز گل، در بازار وارد نمی‌شود و اگر هم در بازار یافت شود با دلار فعلی خریداری می شود و همین امر می تواند تاثیر خود را در بازار داشته باشد. زمانی که زیرساخت‌های پرورش و واردات گل، افزایش پیدا کند بطور قطع می‌تواند تاثیر خود را  بر قیمت گل  داشته باشد. بیشترین بوته های رز و پیاز گل لیلیوم و گلایول و نیز رز هلندی از خارج وارد می شود.شرایط اقتصادی در حال حاضر به گونه ایی است که گل از سبد کالاهای خانوار حذف شده است و مردم بیشتر به فکر تأمین ارزاق عمومی هستند. کار گل لوکس تلقی می شود به این دلیل افرادی که وضع مالی خوبی دارند بیشتر گل می خرند. متعلقات گل، ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده است و هم اکنون عرضه گل، در بازار کاهش پیدا کرده است.