مانی رسانه ManiMedia

بازار جهانی با افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت نفت روبه رو شد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و قیمت طلا با افزایش رو‌به‌رو بود.

 ایلنا افزود: قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمپیت با ۷۴ صدم درصد کاهش به ۵۶ دلار و ۲۴ سنت رسید.قیمت نفت خام برنت نیز با ۸۶ صدم درصد کاهش به ۶۵ دلار و ۷۳ سنت رسید.قیمت طلا نیز ۷۱ صدم درصد افزایش به ۴۱ دلار و ۵۶ سنت رسید.